(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 3
วันที่เปิดสอน:   01 ก.พ. 2558  ถึง   31 พ.ค. 2558
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  442 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:


ครูผู้ช่วย/ผู้บรรจุใหม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ง ท่านจะสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558

โปรดระวัง!!! แบบทดสอบในวิชานี้ จะทำได้เพียงได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากท่านทำแบบทดสอบเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำแบบทดสอบค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก 

↑ ซ่อน
สารบัญ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงหลักสูตร
แนะนำเนื้อหากิจกรรมการอบรมครูทางไกลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
แรงและพลังงานไฟฟ้า
แรงและพลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 1/3
แรงและพลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 2/3
แรงและพลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 3/3
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ตอนที่ 1/3
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ตอนที่ 2/3
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ตอนที่ 3/3
การดำรงชีวิตของพืช
การดำรงชีวิตของพืช ตอนที่ 1/4
การดำรงชีวิตของพืช ตอนที่ 2/4
การดำรงชีวิตของพืช ตอนที่ 3/4
การดำรงชีวิตของพืช ตอนที่ 4/4
การดำรงชีวิตของสัตว์
การดำรงชีวิตของสัตว์ ตอนที่ 1/5
การดำรงชีวิตของสัตว์ ตอนที่ 2/5
การดำรงชีวิตของสัตว์ ตอนที่ 3/5
การดำรงชีวิตของสัตว์ ตอนที่ 4/5
การดำรงชีวิตของสัตว์ ตอนที่ 5/5
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 1/4
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 2/4
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 3/4
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 4/4
อาหารและสารอาหาร
อาหารและสารอาหาร ตอนที่ 1/5
อาหารและสารอาหาร ตอนที่ 2/5
อาหารและสารอาหาร ตอนที่ 3/5
อาหารและสารอาหาร ตอนที่ 4/5
อาหารและสารอาหาร ตอนที่ 5/5
การเปลี่ยนสถานะด้วยเทคนิค KML
การเปลี่ยนสถานะด้วยเทคนิค KML ตอนที่ 1/5
การเปลี่ยนสถานะด้วยเทคนิค KML ตอนที่ 2/5
การเปลี่ยนสถานะด้วยเทคนิค KML ตอนที่ 3/5
การเปลี่ยนสถานะด้วยเทคนิค KML ตอนที่ 4/5
การเปลี่ยนสถานะด้วยเทคนิค KML ตอนที่ 5/5
เรียนรู้เรื่องการละลายแบบ POE
เรียนรู้เรื่องการละลายแบบ POE ตอนที่ 1/5
เรียนรู้เรื่องการละลายแบบ POE ตอนที่ 2/5
เรียนรู้เรื่องการละลายแบบ POE ตอนที่ 3/5
เรียนรู้เรื่องการละลายแบบ POE ตอนที่ 4/5
เรียนรู้เรื่องการละลายแบบ POE ตอนที่ 5/5
การเกิดสารใหม่
การเกิดสารใหม่ ตอนที่ 1/5
การเกิดสารใหม่ ตอนที่ 2/5
การเกิดสารใหม่ ตอนที่ 3/5
การเกิดสารใหม่ ตอนที่ 4/5
การเกิดสารใหม่ ตอนที่ 5/5
การแยกสาร
การแยกสาร ตอนที่ 1/6
การแยกสาร ตอนที่ 2/6
การแยกสาร ตอนที่ 3/6
การแยกสาร ตอนที่ 4/6
การแยกสาร ตอนที่ 5/6
การแยกสาร ตอนที่ 6/6
สารในชีวิตประจำวัน
สารในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 1/5
สารในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 2/5
สารในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 3/5
สารในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 4/5
สารในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 5/5
แม่เหล็กไฟฟ้าและการทำสื่ออย่างง่าย
แม่เหล็กไฟฟ้าและการทำสื่ออย่างง่าย ตอนที่ 1/6
แม่เหล็กไฟฟ้าและการทำสื่ออย่างง่าย ตอนที่ 2/6
แม่เหล็กไฟฟ้าและการทำสื่ออย่างง่าย ตอนที่ 3/6
แม่เหล็กไฟฟ้าและการทำสื่ออย่างง่าย ตอนที่ 4/6
แม่เหล็กไฟฟ้าและการทำสื่ออย่างง่าย ตอนที่ 5/6
แม่เหล็กไฟฟ้าและการทำสื่ออย่างง่าย ตอนที่ 6/6
ระบบสุริยะของเรา
ระบบสุริยะของเรา ตอนที่ 1/7
ระบบสุริยะของเรา ตอนที่ 2/7
ระบบสุริยะของเรา ตอนที่ 3/7
ระบบสุริยะของเรา ตอนที่ 4/7
ระบบสุริยะของเรา ตอนที่ 5/7
ระบบสุริยะของเรา ตอนที่ 6/7
ระบบสุริยะของเรา ตอนที่ 7/7
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หายไปไหน
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หายไปไหน ตอนที่ 1/5
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หายไปไหน ตอนที่ 2/5
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หายไปไหน ตอนที่ 3/5
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หายไปไหน ตอนที่ 4/5
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หายไปไหน ตอนที่ 5/5
วัฏจักรของดวงจันทร์
วัฏจักรของดวงจันทร์ ตอนที่ 1/6
วัฏจักรของดวงจันทร์ ตอนที่ 2/6
วัฏจักรของดวงจันทร์ ตอนที่ 3/6
วัฏจักรของดวงจันทร์ ตอนที่ 4/6
วัฏจักรของดวงจันทร์ ตอนที่ 5/6
วัฏจักรของดวงจันทร์ ตอนที่ 6/6
ฤดู
ฤดูของโลกและฤดูของเราเป็นอย่างไร ตอนที่ 1/5
ฤดูของโลกและฤดูของเราเป็นอย่างไร ตอนที่ 2/5
ฤดูของโลกและฤดูของเราเป็นอย่างไร ตอนที่ 3/5
ฤดูของโลกและฤดูของเราเป็นอย่างไร ตอนที่ 4/5
ฤดูของโลกและฤดูของเราเป็นอย่างไร ตอนที่ 5/5
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) ชุดที่ 1/2
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) ชุดที่ 2/2
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 (โปรดอ่าน!! เวลาในการสอบ 60 นาที ท่านต้องกดปุ่ม "ส่งคำตอบทุกข้อ" ก่อนหมดเวลา มิฉะนั้นระบบจะไม่เก็บคำตอบใดๆ และท่านจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร