(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปีที่ 3
วันที่เปิดสอน:   01 ก.พ. 2558  ถึง   31 พ.ค. 2558
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  263 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:


ครูผู้ช่วย/ผู้บรรจุใหม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2558 ซึ่ง ตลอดระยะเวลาการอบรม สถานะของท่านจะเป็น “ไม่ผ่านเกณฑ์” แต่หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ท่านที่เรียนจบแล้วและผ่านเกณฑ์ ระบบจะเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น “เรียนจบ(ผ่าน)” อัตโนมัติ เพื่อให้ท่านสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2558

↑ ซ่อน
สารบัญ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงอบรมหลักสูตรการอบรม และเรื่องการจัดการสอนแบบบูรณาการ
ชี้แจงอบรมหลักสูตรการอบรม และเรื่องการจัดการสอนแบบบูรณาการ
ชี้แจงหลักสูตรการอบรม และเรื่องการจัดการสอนแบบบูรณาการ ตอนที่ 1/5
ชี้แจงหลักสูตรการอบรม และเรื่องการจัดการสอนแบบบูรณาการ ตอนที่ 2/5
ชี้แจงหลักสูตรการอบรม และเรื่องการจัดการสอนแบบบูรณาการ ตอนที่ 3/5
ชี้แจงหลักสูตรการอบรม และเรื่องการจัดการสอนแบบบูรณาการ ตอนที่ 4/5
ชี้แจงหลักสูตรการอบรม และเรื่องการจัดการสอนแบบบูรณาการ ตอนที่ 5/5
งานและพลังงาน
ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ ตอนที่ 1/5
ระบบนิเวศ ตอนที่ 3/5
ระบบนิเวศ ตอนที่ 4/5
ระบบนิเวศ ตอนที่ 2/5
ระบบนิเวศ ตอนที่ 5/5
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 1)
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 1) ตอนที่ 2/6
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 1) ตอนที่ 1/6
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 1) ตอนที่ 3/6
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 1) ตอนที่ 4/6
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 1) ตอนที่ 5/6
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 1) ตอนที่ 6/6
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 2)
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 2) ตอนที่ 1/5
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 2) ตอนที่ 2/5
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 2) ตอนที่ 3/5
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 2) ตอนที่ 4/5
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 2) ตอนที่ 5/5
แรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทาน
แรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทาน ตอนที่ 1/4
แรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทาน ตอนที่ 2/4
แรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทาน ตอนที่ 3/4
แรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทาน ตอนที่ 4/4
ระบบสุริยะ
แรงพยุง
แรงพยุง ตอนที่ 4/4
แรงพยุง ตอนที่ 2/4
แรงพยุง ตอนที่ 3/4
แรงพยุง ตอนที่ 1/4
โมเมนต์ของแรงและการประยุกต์
โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
กล้องโทรทรรศน์
กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 (โปรดอ่าน!! เวลาในการสอบ 60 นาที ท่านต้องกดปุ่ม "ส่งคำตอบทุกข้อ" ก่อนหมดเวลา มิฉะนั้นระบบจะไม่เก็บคำตอบใดๆ และท่านจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร