(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 2
วันที่เปิดสอน:   01 ก.พ. 2558  ถึง   31 พ.ค. 2558
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  552 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:
  • ครูผู้ช่วย/ผู้บรรจุใหม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  • ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป
↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2558 ซึ่ง ตลอดระยะเวลาการอบรม สถานะของท่านจะเป็น “ไม่ผ่านเกณฑ์” แต่หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ท่านที่เรียนจบแล้วและผ่านเกณฑ์ ระบบจะเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น “เรียนจบ(ผ่าน)อัตโนมัติ เพื่อให้ท่านสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2558

↑ ซ่อน
สารบัญ
การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ของพืช
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงหลักสูตร
สมบัติของวัสดุด้านการนำไฟฟ้าและการนำความร้อน
แสงและการมองเห็น
สมบัติของวัสดุความแข็ง ความเหนียว และสภาพยืดหยุ่น
เสียงกับการได้ยิน
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ความหนาแน่นของวัสดุ
อากาศและการเกิดลม
อากาศและการเกิดลม ตอนที่ 1/3
อากาศและการเกิดลม ตอนที่ 2/3
อากาศและการเกิดลม ตอนที่ 3/3
ปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ
น้ำหมุนเวียนอย่างไร
เมฆ หมอก ฝน น้ำค้าง เกิดขึ้นได้อย่างไร
การเกิดลม และประโยชน์จากลม
การสะท้อนและการหักเหของแสง
ปรากฏการณ์ขึ้น-ตกของดวงดาว
ปรากฏการณ์ขึ้น-ตกของดวงดาว ตอนที่ 1/3
ปรากฏการณ์ขึ้น-ตกของดวงดาว ตอนที่ 2/3
ปรากฏการณ์ขึ้น-ตกของดวงดาว ตอนที่ 3/3
อนุภาคและสถานะของสาร
อนุภาคและสถานะของสาร ตอนที่ 1/4
อนุภาคและสถานะของสาร ตอนที่ 2/4
อนุภาคและสถานะของสาร ตอนที่ 3/4
อนุภาคและสถานะของสาร ตอนที่ 4/4
การสืบพันธุ์ของสัตว์
คลื่นเสียง
คลื่นเสียง ตอนที่ 1/4
คลื่นเสียง ตอนที่ 2/4
คลื่นเสียง ตอนที่ 3/4
คลื่นเสียง ตอนที่ 4/4
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่2 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่2 (ฉบับปรับปรุง) ชุดที่ 1/2
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่2 (ฉบับปรับปรุง) ชุดที่ 2/2
สมบัติของสารในสถานะต่างๆ
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 2 (โปรดอ่าน!! เวลาในการสอบ 60 นาที ท่านต้องกดปุ่ม "ส่งคำตอบทุกข้อ" ก่อนหมดเวลา มิฉะนั้นระบบจะไม่เก็บคำตอบใดๆ และท่านจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 2
น้ำ
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร