(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 2
วันที่เปิดสอน:   01 ก.พ. 2558  ถึง   31 พ.ค. 2558
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  604 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:


  • ครูผู้ช่วย/ผู้บรรจุใหม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  • ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป
↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2558 ซึ่ง ตลอดระยะเวลาการอบรม สถานะของท่านจะเป็น “ไม่ผ่านเกณฑ์” แต่หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ท่านที่เรียนจบแล้วและผ่านเกณฑ์ ระบบจะเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น “เรียนจบ(ผ่าน)อัตโนมัติ เพื่อให้ท่านสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2558

↑ ซ่อน
สารบัญ
การคูณ การหาร เศษส่วน
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงหลักสูตร
ชี้แจงการอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 2
ทศนิยม
เศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 1/4
เศษส่วน ตอนที่ 2/4
เศษส่วน ตอนที่ 3/4
เศษส่วน ตอนที่ 4/4
การบวก การลบ เศษส่วน
การบวก การลบ ทศนิยม
การคูณ การหาร ทศนิยม
ตัวประกอบ ค.ร.น. และ ห.ร.ม.
เงินและเวลา
การนำเสนอข้อมูล
การตวง
การชั่ง
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
การวิจัยในชั้นเรียน
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ตอนที่ 1/2
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ตอนที่ 2/2
แหล่งเรียนรู้
แนะนำเว็บไซต์ ตอนที่ 1/4
แนะนำเว็บไซต์ ตอนที่ 2/4
แนะนำเว็บไซต์ ตอนที่ 3/4
แนะนำเว็บไซต์ ตอนที่ 4/4
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่2 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่2 (ฉบับปรับปรุง)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 2 (โปรดอ่าน!! เวลาในการสอบ 60 นาที ท่านต้องกดปุ่ม "ส่งคำตอบทุกข้อ" ก่อนหมดเวลา มิฉะนั้นระบบจะไม่เก็บคำตอบใดๆ และท่านจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 2
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร