(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
สอบซ่อมรุ่น 2 วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา หลักสุตรปีที่ 1
วันที่เปิดสอน:   01 ธ.ค. 2558  ถึง   02 ธ.ค. 2558
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: 30 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม:  3 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ผู้เรียนที่เรียนจบทุกบทเรียน และมีความประสงค์ขอเข้ารับการสอบซ่อมครั้งที่ 2 เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากระบบไม่ส่งผลคะแนน โดยต้องส่งหนังสือราชการจากโรงเรียนที่ท่านสังกัด เพื่อขอเข้ารับการสอบซ่อมพร้อมเหตุผลที่ชัดเจน มายัง สสวท. ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำหลักสูตร จะตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาผลการเรียนที่ผ่านมาของท่านประกอบกัน

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

แบบทดสอบ เพื่อการสอบซ่อม โดยผู้ขอสอบซ่อมต้องส่งหนังสือราชการจากโรงเรียนที่ท่านสังกัด เพื่อขอเข้ารับการสอบซ่อมพร้อมเหตุผลที่ชัดเจน มายัง สสวท. ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำหลักสูตร จะตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาผลการเรียนที่ผ่านมาของท่านประกอบกัน

↑ ซ่อน
สารบัญ
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 (โปรดอ่าน!! เวลาในการสอบ 60 นาที ท่านต้องกดปุ่ม "ส่งคำตอบทุกข้อ" ก่อนหมดเวลา มิฉะนั้นระบบจะไม่เก็บคำตอบใดๆ และท่านจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 1
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร