(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
สอบซ่อมรุ่น 2 วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา หลักสุตรปีที่ 3
วันที่เปิดสอน:   30 มิ.ย. 2559  ถึง   09 ธ.ค. 2559
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: 30 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม:  3 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:
คำอธิบายวิชา:
สารบัญ
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 (โปรดอ่าน!! เวลาในการสอบ 60 นาที ท่านต้องกดปุ่ม "ส่งคำตอบทุกข้อ" ก่อนหมดเวลา มิฉะนั้นระบบจะไม่เก็บคำตอบใดๆ และท่านจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 3
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
 tester justATester
Email: tester@example.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร