(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปีที่ 3
วันที่เปิดสอน:   01 ก.พ. 2559  ถึง   31 พ.ค. 2559
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  269 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่ง   ท่านจะสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2559

โปรดระวัง!!! แบบทดสอบในวิชานี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากท่านทำแบบทดสอบเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำแบบทดสอบค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก

↑ ซ่อน
สารบัญ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
บรรยายพิเศษ แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
บรรยายพิเศษ แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ตอนที่ 1/6
บรรยายพิเศษ แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ตอนที่ 2/6
บรรยายพิเศษ แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ตอนที่ 3/6
บรรยายพิเศษ แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ตอนที่ 4/6
บรรยายพิเศษ แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ตอนที่ 5/6
บรรยายพิเศษ แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ตอนที่ 6/6
กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1/8
กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2/8
กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3/8
กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 4/8
กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 5/8
กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 6/8
กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 7/8
กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 8/8
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 1
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 1 ตอนที่ 1/9
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 1 ตอนที่ 2/9
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 1 ตอนที่ 3/9
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 1 ตอนที่ 4/9
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 1 ตอนที่ 5/9
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 1 ตอนที่ 6/9
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 1 ตอนที่ 7/9
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 1 ตอนที่ 8/9
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 1 ตอนที่ 9/9
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 2
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 2 ตอนที่ 1/7
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 2 ตอนที่ 2/7
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 2 ตอนที่ 3/7
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 2 ตอนที่ 4/7
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 2 ตอนที่ 5/7
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 2 ตอนที่ 6/7
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น 2 ตอนที่ 7/7
กิจกรรมการวัดและประเมินผล 1
กิจกรรมการวัดและประเมินผล 1 ตอนที่ 1/5
กิจกรรมการวัดและประเมินผล 1 ตอนที่ 2/5
กิจกรรมการวัดและประเมินผล 1 ตอนที่ 3/5
กิจกรรมการวัดและประเมินผล 1 ตอนที่ 4/5
กิจกรรมการวัดและประเมินผล 1 ตอนที่ 5/5
กิจกรรมการวัดและประเมินผล 2
กิจกรรมการวัดและประเมินผล 2 ตอนที่ 1/4
กิจกรรมการวัดและประเมินผล 2 ตอนที่ 2/4
กิจกรรมการวัดและประเมินผล 2 ตอนที่ 3/4
กิจกรรมการวัดและประเมินผล 2 ตอนที่ 4/4
กิจกรรมการเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการ ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1
กิจกรรมการเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการ ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1 ตอนที่ 1/6
กิจกรรมการเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการ ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1 ตอนที่ 2/6
กิจกรรมการเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการ ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1 ตอนที่ 3/6
กิจกรรมการเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการ ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1 ตอนที่ 4/6
กิจกรรมการเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการ ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1 ตอนที่ 5/6
กิจกรรมการเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการ ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1 ตอนที่ 6/6
กิจกรรมการเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการ ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2
กิจกรรมการเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการ ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 1/4
กิจกรรมการเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการ ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 2/4
กิจกรรมการเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการ ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 3/4
กิจกรรมการเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการ ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 4/4
กิจกรรมการเรียนการสอนพีชคณิต ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1
กิจกรรมการเรียนการสอนพีชคณิต ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1 ตอนที่ 1/4
กิจกรรมการเรียนการสอนพีชคณิต ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1 ตอนที่ 2/4
กิจกรรมการเรียนการสอนพีชคณิต ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1 ตอนที่ 3/4
กิจกรรมการเรียนการสอนพีชคณิต ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1 ตอนที่ 4/4
กิจกรรมการเรียนการสอนพีชคณิต ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2
กิจกรรมการเรียนการสอนพีชคณิต ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 1/7
กิจกรรมการเรียนการสอนพีชคณิต ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 2/7
กิจกรรมการเรียนการสอนพีชคณิต ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 3/7
กิจกรรมการเรียนการสอนพีชคณิต ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 4/7
กิจกรรมการเรียนการสอนพีชคณิต ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 5/7
กิจกรรมการเรียนการสอนพีชคณิต ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 6/7
กิจกรรมการเรียนการสอนพีชคณิต ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 7/7
การใช้ ICT ในการสอน เรื่อง การสร้างพื้นฐาน 1
การใช้ ICT ในการสอน เรื่อง การสร้างพื้นฐาน 1 ตอนที่ 1/3
การใช้ ICT ในการสอน เรื่อง การสร้างพื้นฐาน 1 ตอนที่ 2/3
การใช้ ICT ในการสอน เรื่อง การสร้างพื้นฐาน 1 ตอนที่ 3/3
การใช้ ICT ในการสอน เรื่อง การสร้างพื้นฐาน 2
การใช้ ICT ในการสอน เรื่อง การสร้างพื้นฐาน 2 ตอนที่ 1/3
การใช้ ICT ในการสอน เรื่อง การสร้างพื้นฐาน 2 ตอนที่ 2/3
การใช้ ICT ในการสอน เรื่อง การสร้างพื้นฐาน 2 ตอนที่ 3/3
การใช้ ICT ในการสอน เรื่อง การแปลทางเรขาคณิต 1
การใช้ ICT ในการสอน เรื่อง การแปลทางเรขาคณิต 1 ตอนที่ 1/3
การใช้ ICT ในการสอน เรื่อง การแปลทางเรขาคณิต 1 ตอนที่ 2/3
การใช้ ICT ในการสอน เรื่อง การแปลทางเรขาคณิต 1 ตอนที่ 3/3
การใช้ ICT ในการสอน เรื่อง การแปลทางเรขาคณิต 2
การใช้ ICT ในการสอน เรื่อง การแปลทางเรขาคณิต 2 ตอนที่ 1/4
การใช้ ICT ในการสอน เรื่อง การแปลทางเรขาคณิต 2 ตอนที่ 2/4
การใช้ ICT ในการสอน เรื่อง การแปลทางเรขาคณิต 2 ตอนที่ 3/4
การใช้ ICT ในการสอน เรื่อง การแปลทางเรขาคณิต 2 ตอนที่ 4/4
กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ 1
กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ 1 ตอนที่ 1/5
กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ 1 ตอนที่ 2/5
กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ 1 ตอนที่ 3/5
กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ 1 ตอนที่ 4/5
กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ 1 ตอนที่ 5/5
กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ 2
กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 1/3
กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 2/3
กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ 2 ตอนที่ 3/3
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 1
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 1 ตอนที่ 1/4
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 1 ตอนที่ 2/4
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 1 ตอนที่ 3/4
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 1 ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 2
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 2 ตอนที่ 1/4
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 2 ตอนที่ 2/4
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 2 ตอนที่ 3/4
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 2 ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 3
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 3 ตอนที่ 1/4
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 3 ตอนที่ 2/4
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 3 ตอนที่ 3/4
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 3 ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 4
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 4 ตอนที่ 1/4
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 4 ตอนที่ 2/4
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 4 ตอนที่ 3/4
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 4 ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 5
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 5 ตอนที่ 1/3
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 5 ตอนที่ 2/3
ตัวอย่างการแก้ปัญหา Problem Solving 5 ตอนที่ 3/3
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 (โปรดระวัง!!! แบบทดสอบนี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก)
ทดลองใช้แบบทดสอบ (ไม่มีคะแนนใดๆ แต่จำเป็นต้องทำ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับระบบแบบทดสอบ และแบบทดสอบจริงอยู่ในลำดับถัดไป)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร