(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 3
วันที่เปิดสอน:   01 ก.พ. 2559  ถึง   31 พ.ค. 2559
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  423 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่ง   ท่านจะสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2559

โปรดระวัง!!! แบบทดสอบในวิชานี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากท่านทำแบบทดสอบเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำแบบทดสอบค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก

↑ ซ่อน
สารบัญ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงหลักสูตร
แนะนำเนื้อหากิจกรรมการอบรมครูทางไกล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
แรงและพลังงานไฟฟ้า
แรงและพลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 1/3
แรงและพลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 2/3
แรงและพลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 3/3
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ตอนที่ 1/3
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ตอนที่ 2/3
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ตอนที่ 3/3
การดำรงชีวิตของพืช
การดำรงชีวิตของพืช ตอนที่ 1/4
การดำรงชีวิตของพืช ตอนที่ 2/4
การดำรงชีวิตของพืช ตอนที่ 3/4
การดำรงชีวิตของพืช ตอนที่ 4/4
การดำรงชีวิตของสัตว์
การดำรงชีวิตของสัตว์ ตอนที่ 1/5
การดำรงชีวิตของสัตว์ ตอนที่ 2/5
การดำรงชีวิตของสัตว์ ตอนที่ 3/5
การดำรงชีวิตของสัตว์ ตอนที่ 4/5
การดำรงชีวิตของสัตว์ ตอนที่ 5/5
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 1/4
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 2/4
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 3/4
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 4/4
อาหารและสารอาหาร
อาหารและสารอาหาร ตอนที่ 1/5
อาหารและสารอาหาร ตอนที่ 2/5
อาหารและสารอาหาร ตอนที่ 3/5
อาหารและสารอาหาร ตอนที่ 4/5
อาหารและสารอาหาร ตอนที่ 5/5
การเปลี่ยนสถานะด้วยเทคนิค KWL
การเปลี่ยนสถานะด้วยเทคนิค KWL ตอนที่ 1/5
การเปลี่ยนสถานะด้วยเทคนิค KWL ตอนที่ 2/5
การเปลี่ยนสถานะด้วยเทคนิค KWL ตอนที่ 3/5
การเปลี่ยนสถานะด้วยเทคนิค KWL ตอนที่ 4/5
การเปลี่ยนสถานะด้วยเทคนิค KWL ตอนที่ 5/5
เรียนรู้เรื่องการละลายแบบ POE
เรียนรู้เรื่องการละลายแบบ POE ตอนที่ 1/5
เรียนรู้เรื่องการละลายแบบ POE ตอนที่ 2/5
เรียนรู้เรื่องการละลายแบบ POE ตอนที่ 3/5
เรียนรู้เรื่องการละลายแบบ POE ตอนที่ 4/5
เรียนรู้เรื่องการละลายแบบ POE ตอนที่ 5/5
การเกิดสารใหม่
การเกิดสารใหม่ ตอนที่ 1/5
การเกิดสารใหม่ ตอนที่ 2/5
การเกิดสารใหม่ ตอนที่ 3/5
การเกิดสารใหม่ ตอนที่ 4/5
การเกิดสารใหม่ ตอนที่ 5/5
การแยกสาร
การแยกสาร ตอนที่ 1/6
การแยกสาร ตอนที่ 2/6
การแยกสาร ตอนที่ 3/6
การแยกสาร ตอนที่ 4/6
การแยกสาร ตอนที่ 5/6
การแยกสาร ตอนที่ 6/6
สารในชีวิตประจำวัน
สารในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 1/5
สารในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 2/5
สารในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 3/5
สารในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 4/5
สารในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 5/5
แม่เหล็กไฟฟ้าและการทำสื่ออย่างง่าย
แม่เหล็กไฟฟ้าและการทำสื่ออย่างง่าย ตอนที่ 1/6
แม่เหล็กไฟฟ้าและการทำสื่ออย่างง่าย ตอนที่ 2/6
แม่เหล็กไฟฟ้าและการทำสื่ออย่างง่าย ตอนที่ 3/6
แม่เหล็กไฟฟ้าและการทำสื่ออย่างง่าย ตอนที่ 4/6
แม่เหล็กไฟฟ้าและการทำสื่ออย่างง่าย ตอนที่ 5/6
แม่เหล็กไฟฟ้าและการทำสื่ออย่างง่าย ตอนที่ 6/6
ระบบสุริยะของเรา
ระบบสุริยะของเรา ตอนที่ 1/7
ระบบสุริยะของเรา ตอนที่ 2/7
ระบบสุริยะของเรา ตอนที่ 3/7
ระบบสุริยะของเรา ตอนที่ 4/7
ระบบสุริยะของเรา ตอนที่ 5/7
ระบบสุริยะของเรา ตอนที่ 6/7
ระบบสุริยะของเรา ตอนที่ 7/7
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หายไปไหน
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หายไปไหน ตอนที่ 1/5
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หายไปไหน ตอนที่ 2/5
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หายไปไหน ตอนที่ 3/5
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หายไปไหน ตอนที่ 4/5
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หายไปไหน ตอนที่ 5/5
วัฏจักรของดวงจันทร์
วัฏจักรของดวงจันทร์ ตอนที่ 1/6
วัฏจักรของดวงจันทร์ ตอนที่ 2/6
วัฏจักรของดวงจันทร์ ตอนที่ 3/6
วัฏจักรของดวงจันทร์ ตอนที่ 4/6
วัฏจักรของดวงจันทร์ ตอนที่ 5/6
วัฏจักรของดวงจันทร์ ตอนที่ 6/6
ฤดู
ฤดูของโลกและฤดูของเราเป็นอย่างไร ตอนที่ 1/5
ฤดูของโลกและฤดูของเราเป็นอย่างไร ตอนที่ 2/5
ฤดูของโลกและฤดูของเราเป็นอย่างไร ตอนที่ 3/5
ฤดูของโลกและฤดูของเราเป็นอย่างไร ตอนที่ 4/5
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) ชุดที่ 1/2
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) ชุดที่ 2/2
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 (โปรดระวัง!!! แบบทดสอบนี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก)
ทดลองใช้แบบทดสอบ (ไม่มีคะแนนใดๆ แต่จำเป็นต้องทำ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับระบบแบบทดสอบ และแบบทดสอบจริงอยู่ในลำดับถัดไป)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร