(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปีที่ 3
วันที่เปิดสอน:   01 ก.พ. 2559  ถึง   31 พ.ค. 2559
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  328 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่ง   ท่านจะสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2559

โปรดระวัง!!! แบบทดสอบในวิชานี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากท่านทำแบบทดสอบเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำแบบทดสอบค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก

↑ ซ่อน
สารบัญ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงหลักสูตรการอบรม
ชี้แจงหลักสูตรการอบรม
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การจัดการสอนแบบบูรณาการ ตอนที่ 1/5
การจัดการสอนแบบบูรณาการ ตอนที่ 2/5
การจัดการสอนแบบบูรณาการ ตอนที่ 3/5
การจัดการสอนแบบบูรณาการ ตอนที่ 4/5
การจัดการสอนแบบบูรณาการ ตอนที่ 5/5
ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ ตอนที่ 1/5
ระบบนิเวศ ตอนที่ 2/5
ระบบนิเวศ ตอนที่ 3/5
ระบบนิเวศ ตอนที่ 4/5
ระบบนิเวศ ตอนที่ 5/5
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 1
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 1) ตอนที่ 1/6
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 1) ตอนที่ 2/6
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 1) ตอนที่ 3/6
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 1) ตอนที่ 4/6
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 1) ตอนที่ 5/6
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 1) ตอนที่ 6/6
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 2
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 2) ตอนที่ 1/5
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 2) ตอนที่ 2/5
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 2) ตอนที่ 3/5
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 2) ตอนที่ 4/5
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอนที่ 2) ตอนที่ 5/5
แรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทาน
แรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทาน ตอนที่ 1/4
แรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทาน ตอนที่ 2/4
แรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทาน ตอนที่ 3/4
แรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทาน ตอนที่ 4/4
แรงพยุง
แรงพยุง ตอนที่ 1/4
แรงพยุง ตอนที่ 2/4
แรงพยุง ตอนที่ 3/4
แรงพยุง ตอนที่ 4/4
โมเมนต์ของแรงและการประยุกต์
โมเมนต์ของแรงและการประยุกต์ ตอนที่ 1/4
โมเมนต์ของแรงและการประยุกต์ ตอนที่ 2/4
โมเมนต์ของแรงและการประยุกต์ ตอนที่ 3/4
โมเมนต์ของแรงและการประยุกต์ ตอนที่ 4/4
งานและพลังงาน
งานและพลังงาน ตอนที่ 1/7
งานและพลังงาน ตอนที่ 2/7
งานและพลังงาน ตอนที่ 3/7
งานและพลังงาน ตอนที่ 4/7
งานและพลังงาน ตอนที่ 5/7
งานและพลังงาน ตอนที่ 6/7
งานและพลังงาน ตอนที่ 7/7
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ตอนที่ 1/8
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ตอนที่ 2/8
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ตอนที่ 3/8
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ตอนที่ 4/8
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ตอนที่ 5/8
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ตอนที่ 6/8
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ตอนที่ 7/8
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ตอนที่ 8/8
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตอนที่ 1/5
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตอนที่ 2/5
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตอนที่ 3/5
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตอนที่ 4/5
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตอนที่ 5/5
ระบบสุริยะ
ระบบสุริยะ ตอนที่ 1/4
ระบบสุริยะ ตอนที่ 2/4
ระบบสุริยะ ตอนที่ 3/4
ระบบสุริยะ ตอนที่ 4/4
โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ตอนที่ 1/5
โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ตอนที่ 2/5
โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ตอนที่ 3/5
โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ตอนที่ 4/5
โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ตอนที่ 5/5
กล้องโทรทรรศน์
กล้องโทรทรรศน์ ตอนที่ 1/7
กล้องโทรทรรศน์ ตอนที่ 2/7
กล้องโทรทรรศน์ ตอนที่ 3/7
กล้องโทรทรรศน์ ตอนที่ 4/7
กล้องโทรทรรศน์ ตอนที่ 5/7
กล้องโทรทรรศน์ ตอนที่ 6/7
กล้องโทรทรรศน์ ตอนที่ 7/7
กลุ่มดาวฤกษ์ และการใช้แผนที่ดาว
กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว ตอนที่ 1/6
กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว ตอนที่ 2/6
กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว ตอนที่ 3/6
กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว ตอนที่ 4/6
กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว ตอนที่ 5/6
กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว ตอนที่ 6/6
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี ตอนที่ 1/5
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี ตอนที่ 2/5
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี ตอนที่ 3/5
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี ตอนที่ 4/5
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 (โปรดระวัง!!! แบบทดสอบนี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก)
ทดลองใช้แบบทดสอบ (ไม่มีคะแนนใดๆ แต่จำเป็นต้องทำ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับระบบแบบทดสอบ และแบบทดสอบจริงอยู่ในลำดับถัดไป)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร