(เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา Version 1.15b.0727)
    
สอบซ่อมรุ่น 3 วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา หลักสุตรปีที่ 1
วันที่เปิดสอน:   01 เม.ย. 2559  ถึง   31 พ.ค. 2559
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: ไม่มี
จำนวนที่เปิดรับ: 100 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม:  - 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:
คำอธิบายวิชา:
สารบัญ
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 (โปรดอ่าน!! เวลาในการสอบ 60 นาที ท่านต้องกดปุ่ม "ส่งคำตอบทุกข้อ" ก่อนหมดเวลา มิฉะนั้นระบบจะไม่เก็บคำตอบใดๆ และท่านจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร